Acceptance and Commitment Therapy

ACT Therapie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). 

Kort gezegd is ACT: Leven met aandacht (mindful) en vanuit waarden. Het komt er op neer, dat je leert mee te bewegen met de stroom van het leven. Door te aanvaarden dat er obstakels en klachten zijn (acceptatie) en leert hoe je het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen.

Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in het leven. Dus meer energie én meer tijd voor wat jij belangrijk vindt (commitment)!

ACT is effectief bij diverse lichamelijke en psychische klachten (zoals verdriet, vermoeidheid, gespannenheid, onzekerheid, angst, lusteloosheid en pijn). Ook zonder specifieke klachten is ACT zinvol. 

Wat ik zo waardevol vind aan ACT is de speelse levenswijze die het met zich mee brengt. Het verandert je leven meer dan je denk!

Wat levert ACT op?

·      Gedachten en gevoelens beter accepteren en loslaten (acceptatie)

·      Gezonde afstand van vervelende gedachten

·      Persoonlijke veerkracht

·      Meer aandacht voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)

·      Meer zicht krijgen op wie je bent en wat je belangrijk vindt (waarden)

·      Meer zicht op wat je wilt bereiken in je leven en hoe je daar komt (commitment) 

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.


Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.
E-mailen
Bellen
Map
Info