Hooggevoeligheid 

Hooggevoelig, wat is het precies?

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is wordt ook wel ‘Hooggevoelig’ genoemd . Een hooggevoelig persoon is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor hooggevoelige persoon al snel te veel zijn, zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip hooggevoeligheid.Het begrip ‘hooggevoelig’ (of ‘hoogsensitief’) is een vertaling van het Engelse highly sensitive. Aron concludeerde dat een bepaalde groep mensen beschikt over een natuurlijk temperament om veel dingen op te merken en daarover diep te reflecteren. Ongeveer 15-20% van de mensen heeft een zenuwstelsel dat gevoeliger reageert op prikkels dan gemiddeld. Het is een aangeboren gevoeligheid, dit leidt tot een scherper en verfijnder waarneming van prikkels. De hersenen verwerken al deze prikkels op een bepaalde manier. Net zo min als jij de kleur van je ogen kan veranderen, kan jij de werking van je zenuwstelsel veranderen. Om te weten wat hooggevoeligheid voor je leven betekent, is het goed om te weten hoe jouw zenuwstelsel werkt. Wat zijn de invloeden van prikkels op gedachten, emoties, lichamelijk welbevinden en gedrag. Dit zelfinzicht is van belang, wanneer je goed wil leren omgaan met je gevoeligheid.

Het is belangrijk om te weten óf je hooggevoelig bent en hoe dit zich uit in positieve en negatieve zin. Vaak hebben hooggevoelige mensen de indruk dat er iets mis is met henzelf, terwijl ze gewoon gevoeliger zijn voor omgevingsfactoren dan gemiddeld. Het continu blijven aanpassen en het niet accepteren van henzelf, zorgt voor een negatieve spiraal. Klachten ontstaan, zoals vermoeidheid, stress, emotioneel, overprikkelt, terugtrekken, angst, onzekerheid, overgevoeligheid medicijnen/voedsel, gevoeliger voor trauma's, lage eigenwaarde.

Het is van enorm belang dat jij je hooggevoeligheid als referentiekader of uitgangspunt neemt in je leven. Uit onderzoek is gebleken dat als hooggevoelige mensen in hun leven rekening houden met de krachten en zwaktes van hooggevoeligheid, ze gelukkiger zijn en vervulder levens leiden dan niet hooggevoelige mensen. Dit betekent dus dat je geen kwaal hebt, maar juist een VOORDEEL!  Het zenuwstelsel is niet te veranderen. Wel kan je leren beter om te gaan met de gevoeligheid, door vooral overprikkeling beter te hanteren en te voorkomen. Hiermee heb je een van de grootste problemen van hooggevoeligheid al te pakken! 

Test hooggevoeligheid volwassenen 

Test hooggevoeligheid
Test hooggevoeligheid.pdf (71.15KB)
Test hooggevoeligheid
Test hooggevoeligheid.pdf (71.15KB)


Test hooggevoeligheid kinderen volgens Elaine Aron

Test hooggevoeligheid kinderen
Hooggevoeligheidstest kinderen volgens Elaine Aron.pdf (61.93KB)
Test hooggevoeligheid kinderen
Hooggevoeligheidstest kinderen volgens Elaine Aron.pdf (61.93KB)
Test hooggevoeligheid LiHSK Landelijk instituut Hoogsensitieve Kinderen

Test LiHSK
Test LiHSK kinderen.pdf (64.05KB)
Test LiHSK
Test LiHSK kinderen.pdf (64.05KB)Hooggevoelige kinderen

Dit zijn de kenmerken van een hooggevoelig kind zoals Elaine Aron die noemt in haar boek ‘Het hoogsensitieve kind’:

 • Snel schrikken
 • Last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid
 • Niet van grote verrassingen houden
 • Meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf
 • Lijkt gedachten te kunnen lezen
 • Moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd gebruiken
 • Elk vreemd geurtje ruiken
 • Een scherpzinnig gevoel voor humor hebben
 • Intuïtief lijken
 • Moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 • Moeite met grote veranderingen
 • Zich willen verkleden als kleren nat of zanderig zijn geworden
 • Veel vragen stellen
 • Een perfectionist zijn
 • Oog hebben voor het verdriet van anderen
 • Meer van rustige spelletjes houden
 • Diepzinnige, beschouwende vragen stellen
 • Zeer gevoelig zijn voor pijn
 • Slecht tegen een luidruchtige omgeving kunnen
 • Oog hebben voor detail (iets wat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.)
 • Beter presteren wanneer er geen vreemden bij zijn
 • De dingen intensief beleven

Wat betekent hooggevoelig zijn?

Hooggevoelig zijn betekent dat je veel waarneemt en diep nadenkt. Een hooggevoelig kind is zich vaak bewust van alles wat zich in zijn omgeving voordoet. Hij/zij heeft een zeer gevoelig zenuwstelsel en is in staat om subtiele signalen waar te nemen die anderen niet direct zullen opmerken. Daardoor raakt het eerder overweldigd door bijvoorbeeld geluid, fel licht en geuren. Maar ook door bijvoorbeeld lawaai in de klas, boosheid bij mensen of drukke ruimtes.


Hooggevoelig kent vele kwaliteiten. Kwaliteiten dienen ten eerste bevestigd en gekend te worden, om vervolgens tot ontplooiing en ontwikkeling te kunnen komen. Wanneer een eigenschap afkeuring krijgt, wordt deze als negatief bestempeld en zal het kind het wegstoppen of onderdrukken. Hooggevoelige kinderen zijn in het bezit van prachtige kwaliteiten, die in deze maatschappij niet door iedereen op waarde worden geschat. Geef je kind dus veel bevestiging in wie hij/zij is, zodat de mooie kwaliteiten kunnen groeien en ontwikkelen. 

Het is van groot belang dat je als ouder, je kind 'ziet' en 'hoort'. Probeer woorden te geven aan gevoelens, over alles waar hij/zij over nadenkt. Een hooggevoelig kind staat continue 'aan' als het om gevoelens en gedachten gaat. Als dit onvoldoende benoemd of bevestigd wordt, kunnen er op bepaald moment angsten ontstaan, teruggetrokken gedrag, druk gedrag, boosheid, of drukt in het hoofd. Dit geven ze dan ook zelf aan. Een bevestigende ouder, met oog voor de hooggevoeligheid, creëert een veilige leefomgeving met wederzijds vertrouwen.

De kenmerken kunnen op twee manier tot uiting komen in gedrag:

Het hooggevoelig (stil-gevoelige) kind
Zodra dit kind vanuit zijn gevoeligheid contact legt met de wereld om hem heen, treedt er een remming van gedrag op.

Het hoogstimulatieve (druk-gevoelige) kind (ook wel ‘hooggevoelig met een sterke wil’ genoemd).

Zodra dit kind vanuit zijn gevoeligheid contact legt met de wereld om hem heen, treedt er een activering van gedrag op.

Overeenkomsten hoogsensitief en hoogstimulatief:

 • Ze beleven de dingen intensief
 • Ze kunnen slecht tegen een luidruchtige omgeving
 • Ze stellen veel en diepzinnige vragen
 • Ze lijken erg intuïtief
 • Ze leren meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf
 • Ze zijn slim en creatief
 • Ze zijn perfectionistisch
 • Ze zijn moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

Verschillen tussen hoogsensitief en hoogstimulatief  

Hoogsensitief

Hoogstimulatief

Behoedzaam

Verantwoordelijk

Plichtsbewust

Invoelend

Rustig

Soms teruggetrokken

Beweeglijk

Intens

Intuïtief

Onderzoekend

Aandachtvragend

Soms tegendraads of agressief


Op https://www.scrivomedia.nl/ zijn erg interessante en inspirerende boeken met als thema hooggevoeligheid te koop. Zowel voorleesboeken als boeken met concrete tips bij hooggevoeligheid.E-mailen
Bellen
Map
Info